Použil jsi nepovolené znaky. Můžeš používat běžné znaky jako jsou písmena, číslice, mezery, čárky a tečky.